У Покрајини се реализују три мере популационе политике

Нови Сад, 24. јануар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић одржао је конференцију за медије на којој је представио мере популационе политике које реализује Покрајинска влада.

Покрајински секретар је изнео званичне податке Републичког завода за статистику из пописне 2011. године и неколико међупописних година из којих је уочљиво да се број становника у Војводини смањује са константим природним прираштајем од минус 5,5 промила. На територији Покрајине годишње умре 10.000 људи више него што се роди, поред тога број становника старијих од 65 година је већи него број млађих од 15 година па све то указује на озбиљан тренд старења у Војводини.

„Овај проблем уочен је још 1989. године, међутим,“ истакао је Предраг Вулетић, „тада нису дефинисана ни креирана популациона политика.“

Полазећи од мера које се реализују у локалним самоуправама и статистичким подацима и узимајући у обзир породице које нису обухваћене другим мерама креирали смо три мере популационе политике.

Прва мера за циљ има унапређење услова становања за породице које добију треће или четврто дете. Ова мера се реализује од септембра 2018. године и до сада је 172 породице добило средства за куповину или адаптацију некретнине. У 2020. години планирано је 300 милиона за ову намену. Средства ће се додељивати путем јавног конкурса од којих ће први бити расписан у фебруару.

Мера Матерински додатак реализује се од 01. јануара 2019. године и намењена је незапосленим мајкама које роде треће или четврто дете. У периоду од 24 месеца незапослена мајка која роди треће или четвро дете  има право на новчану помоћ од 15.000 динара месечно. „У 2019. години ово право већ остварило 657 незапослених мајки, претпоставља се да ће у 2020. години ово право остварити још око 840 незапослених мајки што ће укупно износити око 1500 корисница материнског додатка на територији Аутономне покрајине Војводине, па је за ту меру у 2020. години планирано 300 милиона динара“, рекао је Вулетић

Суфинансирање трошкова биомедицински потпомогнутог оплођења постоји као мера од 2014. године, међутим рекао је покрајински секретар, односила се на друго, треће и свако наредно дете. Новом одлуком, која је усвојена ово право је проширено, тако што је старосна граница за жену померена на 45 године и што парови стичу право и за прво дете.

За парове који немају деце, важно је да су искористили све покушаје које финасира РФЗО, након чега могу да се обрате покрајинском секретаријату.

Новом одлуком, прате се и светски трендови, па је омогућено замрзавање ембриона као и поступак криоембритрансфера који до сада није финансиран средствима секретаријата. За ову меру планирано је 50 милиона динара.

„Укупан буџет за све мере је 650 милиона динара, што износи преко 60% буџета секретаријата“, закључио је покрајински секретар.