Студијска посета делегације из Белорусије

Нови Сад, 28. марта – Одржана је студијска посета канцеларије UN WОМЕN из Белорусије заједно са представницима Министарства финансија, Министарства рада и социјалне заштите, Министарства привреде и Истраживачког института за рад при Министартству рада и социјалне заштите, као и Истраживачког института за привреду при Министарству привреде.

Фокус је био на упознавању са практичним искуствима примене родно одговорног буџетирања, имајући у виду да је Република Србија препозната као један од примера добре европске праксе у спровођењу родно одговорног буџетирања (РОБ) на основу Извештаја о спровођењу индикатора Циљева одрживог развоја (ЦОР) 5.ц.1.

Искуство у примени родно одговорног буџетирања, као и позитивне примере које је имао Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у протеклој години, представила је помоћница Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Мр Ђенђи Селеши.