Предраг Вулетић са Тимом за социјално укључивање и смањење сиромаштва

Нови Сад – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић одржао је радни састанак са менаџерима Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије (СИПРУ тим) којем су присуствовали и директорка  Покрајинског завода за социјалну заштиту као и представници Центра за социјални рад Бачка паланка, Центра за социјални рад Стара Пазова, Центра за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде и Удружења за помоћ МНРО „Плава птица“ из Куле.

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва делује при Кабинету председнице Владе и ради на изградњи капацитета и процеса у циљу делотворног развоја и спровођења политика социјалног укључивања у свим органима јавне управе.

На иницијативу СИПРУ тима одржан је састанак чији је циљ био упознавање Тима са примерима добре праксе у спровођењу послова социјалне заштите, али и указивању на проблеме и тешкоће са којима се сусрећу пружаоци услуга. Након представљања рада пружалаца услуга, и надлежности Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, дошло се до закључка да се интензивира сарадња СИПРУ тима са учесницима састанка, како би се радило на промоцији добрих примера који се реализују на територији Аутономне покрајине Војводине, али и направили нови програми у циљу ширег обухвата и оснаживања корисника услуга социјалне заштите.