ОКРУГЛИ СТО: „Корак ка свеобухватној заштити од насиља у породици у АП Војводини:  Ефекти интегрисаног програма рада са починиоцима насиља“.

11.мај 2022.године, Нови Сад – Подстицање стандардизације и систематизације интегрисане примене програма рада са учиниоцима насиља, јачање капацитета за њихово спровођење, обезбеђивање одрживости, као и праћење њихових ефеката, кључни су кораци како би ови програми постали део свеобухватног одговора на насиље у породици и партнерским односима.  Ово је главни закључак скупа који је окупио представнике институција надлежних за спречавање и сузбијање насиља у породици на територији Новог Сада и АП Војводине и невладиних организација које пружају подршку и заштиту жртвама насиља.

Скуп су заједнички организовали Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Удружење грађанки „СОС Женски Центар“ из Новог Сада, у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III”. Овај пројекат заједнички реализују Влада Републике Србије и агенције Уједињених нација – УНИЦЕФ, UN Women, УНФПА и УНДП, уз подршку Владе Шведске.

Помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова мр Ђенђи Селеши поздравила је присутне и подсетила на вишегодишње кључне кораке Покрајинске владе у спровођењу мера за сузбијање насиља у породици и партнерским односима. Посебно је истакла активности усмерене ка економском оснаживању жртава насиља, као и едукацију запослених у свим државним органима и институцијама које се баве насиљем над женама. Додала је да се континуитет у одговору на насиље у АП Војводини наставља и кроз припрему новог програма за заштиту жена од насиља у породици за период од 2022. до 2026. године, имајући у виду да је марта ове године формирана радна група за израду овог документа.

Представница УНДП у Србији и менаџерка пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији III“, Маја Бранковић Ђундић, објаснила је да УНДП подржава развој интегрисане примене програма рада са учиниоцима насиља који обухвата рад са учиниоцима насиља према женама и пружање подршке женама са искуством насиља у партнерском односу. Како је додала, оваква примена програма има за циљ да учиниоци насиља у породици науче и усвоје ненасилно понашање у међуљудским односима, као и да воде ка заустављању и спречавању насиља, стављајући у фокус потребе и безбедност жртава, укључујући и поштовање њихових људских права. Спровођење програма на овај начин у складу је са Законом о родној равноправности и Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.

Током 2021/2022. године УНДП у Србији обезбедио је подршку организацијама цивилног друштва за интегрисану примену програма у четири града: Лесковац, Ниш, Нови Сад и Ужице. У Новом Саду, реализацијом програма за рад са починиоцима насиља координирао је СОС Женски центар.

Ефекте спровођења програма, искуства и изазове у раду представиле су експерткиње које су спроводиле програм: Ивана Перић, координаторка СОС Женског центра и саветница у директном раду са жртвама насиља др Нада Падејски Шекеровић, руководитељка Сигурне женске куће и експерткиња у раду са починиoцима, др Славица Адамовић Здравковић, руководитељка Саветовалишта за брак и породицу и експерткиња у раду са починиоцима и Душица Шоштарић Благојевић, адвокаткиња и сарадница СОС Женског  центра.

Како је истакнуто у оквиру дискусије, обезбеђивање одговарајућих капацитета за спровођење програма и решавање њихове одрживости важна су питања која је потребно решити како би ови програми били шире доступни и имали већи обухват, а са циљем пружања потпуне заштите и спречавања насиља у породици и партнерским односима.