Одржана конференција за штампу Покрајинског секретаријата за социајлну политику, демографију и равноправност полова

Нови Сад, 10. октобар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је са сарадницима одржао конференцију за медије поводом трагичног догајађа који се десио у Вршцу, 04. октобра 2022. године.

Покрајински секретаријат за социјалну политику у складу са надлежношћу је спровео надзор над поступањем ЦСР Вршац. Надзор је обављен од 05. до 07. октобра 2022. године у  Центру за социјални рад града Вршца, чиме су у складу са законом прикупљени сви потребни подаци и извршен комплетан увид у ток догађаја и ток поступања надлежних државних органа, са посебним акцентом на поступање Центра за социјални рад Вршац.

Покрајински секретар је изнео хронологију реаговања Центра за социјални рад почевши од 30. априла 2022. године када је жртва – мајка је пријавила полицијској станици у Вршцу насиље у породици а полиција је истог дана обавестила Центар, што је било прво сазнање о насиљу у овој породици.  По пријави насиља у породици у складу са Законом о спречавању насиља  процењен је висок ризик од стране полиције  и  истог дана су починиоцу насиља изречене хитне мере – удаљење из стана и забрана контактирања жртве и забрана да починилац прилази жртви 48 сати.

Иако је по процедурама формиран стручни тим у Центру за социјални рад, након чега је  случај разматран на Групи за координацију и сарадњу, којом руководи Основно јавно тужилаштво које има и кординаторску улогу у спречавању насиља у породици и констатован висок ризик од понављања насиља, изостала је редовна сарадња Групе за координацију као и превентивне мере према мајци- жртви.

У надзору је констатовано  да заштита није у потпуности организована и остварена у складу са прописима и прописаним стандардима стручног рада у области породично-правне и социјалне заштите у смислу пружања заштите детету. Центар за социјални рад Вршац у процес заштите од насиља је приоритет усмерио на обезбеђивање заштите и безбедност мајке-жртве насиља, док је изостала процена положаја (ризика, безбедности) детета, као и предузимања мера заштите детета.

Центар за социјални рад Вршац у току стручног поступка није утврдио да је безбедност детета угрожена. Није имао елемената односно доказних средстава који би указивали да је безбедност детета угрожена, а самим тим ни законских овлашћења за покретање надлежних поступака. Изостала је благовремена и адекватна размена информација на Групи за кординацију и сарадњу о наведеном случају између свих институција укључених у процес заштите, а посебно у вези са током кривичног поступка и радњама које су предузимане. Центар није обавештен нити се информисао о току кривичног поступка као ни о поступку  вештачења у вези здравственог стања починиоца.

По добијању, тренутно недостајућих, списа, Покрајински секретаријат ће у складу са својим овлашћењима и приложеним доказима о пропустима у раду предузети мере против одговорних лица. Како су у случајевима насиља у породици укључене и друге институције, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова ће своје записнике о извршеном надзору доставити и институцијама које су укључење у поступке спрећчавања насиља у породици.