Обавештење о случају породице Михаљица

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, као орган који је поступао у предмету Ане Михаљице, а који се води пред надлежним органом старатељства, уочава да је адекватно остварена поновна сарадња са мајком малолетне деце, те да је одржан контакт мајке са малолетном децом у просторијама Центра за социјални рад Града Новог Сада предвиђен планом, као и планирање будућих корака у поступању који су у складу са интересом малолетне деце.