Информација о нестанку малолетног лица

Поводом нестанка мал. Ј.Ш. из Установе за децу и омладину Дечије село “Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици,  Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у Новом Саду, обавештава јавност да су о нестанку малолетног  лица обавештени сви надлежни органи. Потрага за малолетним лицем је у току.
У досадашњем поступању Установе за децу и омладину Дечије село “Др Милорад Павловић“ у Сремској Каменици испоштоване су све предвиђене процедуре.