Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете

Исплата новчане помоћи за треће дете за јул 2019. године почиње у уторак, 30.07.2019. године.