Новчана помоћ породици у којој се роди треће дете

У децембру 2018. године ће се извршити уплата две рате новчане помоћи  за треће дете. Уплата прве рате ће бити извршена 13.12.2018. године, а друга рата ће бити исплаћена до 25.12.2018. године.