Унапређење сарадње са ромским удружењима

Нови Сад, 28. октобар – у просторијама Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, покрајински секретар Предраг Вулетић, одржао је радни састанак са  Слађаном Вулин представницом удружења „Бела Ромкиња“. На састанку је било речи о положају Рома и Ромкиња и могућностима за њихово унапређење.

Удружење „Бела Ромкиња“ реализује активности у области: образовања, становања, културе и традиције, промовисања људских и мањинских права кроз радионице и семинаре, стручне скупове, са посебним освртом на положај жена ромске популације.

Покрајински секретар је представио рад сектора за унапређење положаја Рома и активностима Секретаријата којим се оснажују удружења Рома .

Слађана Вулин и Предраг Вулетић договорили су интензивнију сарадњу са овим и другим, репрезентативним ромским удружењима.