Предраг Вулетић у посети Дому „Ветерник“

Ветерник, 05. јули – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је са сарадницима обишао Дом „Ветерник“ у Ветернику.

Секретар је обишао објекте Дома у којем су смештени корисници, без обзира на степен подршке, као и објекте малих кићних заједница. Током посете корисници су били укључени у своје редовне активности, док су у једном делу установе у току радови на једном од павиљона и вешерају.

Покрајински секретар је рекао да је Покрајинска влада у претходних пет година само у Дом „Ветерник“ уложила 140 милиона динара, како у побољшање услова становања, тако и у програмске активности које се тичу самог рада са корисницима.

„У периоду од 2018. године до данас, инспектори су обавили 17 инспекцијских надзора у установама за децу на територији Аутономне покрајине Војводине“, истакао је Вулетић и додао да осим надзора који су вршени Покрајински секртаријат ни у овом периоду надзора, али ни раније није имао пријава или сумњи на злостављање и занемаривање у установама за децу.“

Поклрајински секретар Предраг Вулетић је подсетио да је на територији Аутономне покрајине Војводине 6 установа за смештај деце и младих.