Одржана конференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у АП Војводини“

Нови Сад, 28. април – У Великој сали Скупштине АП Војводине одржана је конференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у Аутономној покрајини Војводини“ у организацији Покрајинског завода за социјалну заштиту и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Конференција је намењена стручној јавности, у циљу подстицања заједничког деловања свих релевантних актера који су укључени у рад са децом са поремећајем у понашању. Конференцију су отворили директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту Маја Миљковић и покрајински секретар Предраг Вулетић.

Маја Миљковић, директорка Покрајинског завода је рекла да је Покрајински завод, пратећи проблеме у систему социјалне заштите у делу старања о деци, уочио знатне изазове и тешкоће, те је током прошле године спровео истраживање, како би се проблеми дефинисали, али и дали предлози за унапређење заштите ове осетљиве групе. 

Приликом отварања конференције, покрајински секретар Предраг Вулетић је рекао да је кроз делокруг рада Покрајинског секретаријата уочено да је неопходно иницирати интензивнију сарадњу система социјалне заштите и других повезаних система, нарочито оних од значаја за заштиту деце са поремећајем у понашању.

„Деца су специфична групација, о којој сви заједно морамо да бринемо и која током свог психо-физичког развоја неретко бивају изложена различитим стресогеним или другим факторима ризика, што може довести до широког спектра психолошких и других проблема у њиховом развоју.“ рекао је Вулетић и додао управо из потребе елементарне бриге и заштите деце из осетљивих група, Покрајински секретаријат ће и у наредном периоду подстицати мултисекторско деловање у локалним заједницама, давати подршку сервисима намењним деци, ослањајући се и на резултате истраживања и примере добре праксе о којима је данас било речи.

Конференција „Међусекторски приступ у заштити деце са поремећајем у понашању у Аутономној покрајини Војводини“ намењена је првенствено стручној јавности која непосредно ради са децом са поремећајем у понашању, док су резултати истраживања доступни и широј јавности на сајту Покрајинског завода за социјалну заштиту.