Континуирана сарадња са представницима борачких удружења

Поводом имплементације Акционог плана за побољшање положаја ратних ветерана, односно, учесника оружаних акција после 17. августа 1990. године и рата 1999. године у континуитету се одржавају састанци са представницима општинских удружења, како би се стекао увид у којој мери се реализује Акциони план. 

На иницијативу помоћника покрајинског секретара Милоша Урошевића из Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, а у организацији општинских управа у Кули и Пећинцима, одржани су састанаци на којима је разговарано о олакшицама које локалне самоуправе обезбеђују као и о планираним олакшицама у наредном периоду.

 На састанцима у Кули и Пећинцима донети су закључци о будућој срадњи и њеном унапређењу у наредном периоду.