Инспектори затворили Дом за стара лица „Гала“ у Новом Салнкамену

Инспектори социјалне заштите Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова затворили су Дом за стара лица „Гала“ у Новом Сланкамену, у Улици Бранка Радичевића 23.

У оквиру инспекцијског надзора они су утврдили да се у Дому „Гала“ пружа услуга домског смештаја одраслим и старијим лицима, без дозволе за рад у складу са чланом 115. Закона о социјалној заштити.

Током обављања надзора утврђено је да се на наведеној адреси налази 20 корисника, након чега је донето Решење о забрани рада и дат налог за њихово исељење. 

У току контролног надзора, 30. септембра, констатовано је да су сви корисници исељени.

Против одговорног лица поднета је кривична пријава и обавештени су сви надлежни органи.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, поред редовног надзора, обавља и ванредне инспекцијске надзоре уколико постоји сумња на неправилности у раду или неадекватан смештај, као и надзоре по пријави грађана. 

Покрајински секретаријат позива грађане да своје старије сроднике смештају у регистроване и лиценциране домове, чији се списак налази на сајтовима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.