Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплодђење

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење- НОВ ПРАВИЛНИК

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

Правилник о изменама Правилника о ближим условама, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

Захтев за БМПО са могућношћу замрзавања ембриона – образац 1

Захтев за криомбриотрансфер (средства АПВ) – образац 2

Захтев за криомбриотрансфер – образац 3

Јавни оглас за доделу средстава из буџета АПВ у 2024. години за децу и породицу (БМПО)

Упутство о садржини и форми извештаја о наменском трошењу средстава у поступку суфинансирања трошкова за БМПО

 

  Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО – стара одлука

 

Контакт  
Телефон: 021/487-4073, 487-4255
Адреса    : Булевар Михајла Пупина 16, 2 сп./37a, 3 сп./27