COVID – 19 у установама социјалне заштите на територији АП Војводине

Укупан број Установа социјалне заштите за смештај чији је оснивач АП Војводина износи 27, са капацитетом од 5.750 корисника. На територији АП Војводине налази се 1 Домско одељење при Центру за социјални рад.
27 Установа чији је оснивач АП Војводина, од тога је: 22 Установе за одрасле и старије ( 15 Геронтолошких центара, 6 Домова за смештај одраслих и старих особа са интелектуалним и менталним потешкоћама, 1 Установа за смештај особа са инвалидитетом) и 5 Домова за децу и младе (4 Дома за децу и младе без родитељског старања и 1 Установа за децу и младе са сметњама у развоју). 
Укупан број приватних пружалаца услуге социјалне заштите домски смештај одраслих и старијих на територији АП Војводинe износи 58, са капацитетом од 1.770 корисника.

На дан 04.04.2022. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 6 корисника и 4 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Центар за социјални рад са Домским одељењем у Новом Кнежевцу;
-Дому за душевно оболела лица “1. Октобар“, Стари Лец;
-Дом за лица са оштећеним видом “Збрињавање“. Панчево;
-Дом за старе “Акватен“, Алибунар;
-Дом за смештај одраслих и старијих “MISERCORDIA“, Кикинда.

На дан 05.04.2022. године, у установама социјалне заштите и Домовима за смештај одраслих и старих, потврђено је присуство вируса COVID – 19 код 5 корисника и 3 запослених.
Присуство вируса COVID -19 потврђено је у: 
-Центар за социјални рад са Домским одељењем у Новом Кнежевцу;
-Дому за душевно оболела лица “1. Октобар“, Стари Лец;
-Дом за старе “Акватен“, Алибунар;
-Дом за смештај одраслих и старијих “MISERCORDIA“, Кикинда.