Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО

Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплодђење

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење

Захтев за БМПО са могућношћу замрзавања ембриона – образац 1

Захтев за криомбриотрансфер (средства АПВ) – образац 2

Захтев за криомбриотрансфер – образац 3

 

  Биомедицински потпомогнута оплодња – БМПО – стара одлука

 

Контакт  
Телефон: 021/452-371, 452-339
Адреса    : Булевар Михајла Пупина 6, 4 сп./424