Суботица

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

 

ОПШТИНА СУБОТИЦА

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геронтолошки центар „Суботица“
 
– Радна јединица
 „Дом за негу“ Суботица
 – Радна јединица
 „Дом за одрасла лица“, Суботица
 – Радна јединица
 „Дом дудова шума“, Суботица

24000 Суботица

Алеја М.Тита 31

024/644-444
 фах:
 024/556-030

gerontoc@gcsu.rs

www.gcsu.co.rs

Установе за домски смештај за децу и младе без родитељског старања и младе са сметњама у развоју:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом за децу ометену у развоју“ Колевка“

24000 Суботица

Јаше Игњатовића б

024/554-520
 024/552-560

kolevka@mts.rs

www.domkolevka.rs

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ):

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                             ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ „AXILIUM B&B“ Суботица, ул. Калора Милодановића бр. 20                                                           е-mail: bojan.bagi@gmail.com

Бојан Баги
 Тел.
 060/7155015

ЛИЦЕНЦА на 5 година
 (од 25.12.2020. – 25.12.2025. године)

Број: 0611
 

Одрасли и старији/70
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА
 “VILA VESTA“
 Суботица
,
 ул. Ђевђелијска бр. 9
 мејл:office@vilavesta.com

Јелена Миодраговић,
 Тел.
 064/124 89 22

 024/526-425

ЛИЦЕНЦА

 на 6 година

 (од 02.03.2018. до 02.03.2024. године)

Број: 0363

Одрасли и старији/48
 
корисника

ДОМ ЗА
 СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА
 
 “АТЕРОС-СУБ“
 Суботица
,
 ул. Паје Маргановић бр. 32

Бакалић Сузана,
 Тел.
 024/571-799
 060/346-8754

ОГРАНИЧЕНА
 5 година
 (од 26.10.2015. до 26.10. 2020. године)

Број: 0093

Одрасли и старији/25
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                             ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ „BETANIJA“ Суботица, ул. Аксентија Мародића бр. 62                                                           е-mail: betanijasu@yahoo.com

Вуковић Јадранка 024/566-887

ЛИЦЕНЦА на 6 година                      (од 06.10.2020. – 06.10.2026. године)

Број: 0597

Одрасли и старији/57
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “КУЋА НЕГЕ“
 Суботица
,
 ул. Београдски пут бр. 157

Валентина Савић,
 Тел.
 024/567-717
 063/593-180

ОГРАНИЧЕНА
 5 година
 ( од 27.01.2016. до 27.01.2021. године)

Број: 0112

Одрасли и старији/25
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “VILLA ANCORA“
 Палић
, ул. Зелегорска 21
 мејл:villa.ancora@yahoo.com

Livia Biro,
 Тел.
 024/541-200
 024/551-341

ЛИЦЕНЦА
 6 година
 ( од 01.03.2016. до 01.03.2022. године)

Број: 0122

Одрасли и старији/52
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “VILLA ANCORA 1“
 Суботица
,
 ул. Првог Устанка бр.31
 мејл:villa.ancora@yahoo.com

Livia Biro,
 Тел.
 024/687-250
 024/541-200

ЛИЦЕНЦА
 6 година
 ( од 01.03.2016. до 01.03.2022. године)

Број: 0123

Одрасли и старији/21
 
корисника

ДОМ ЗА СТАРЕ
 “KLADOMOX PLUS“
 Келебија
,
 ул. Пут Едварда Кардеља 200

Нађ Чила
 Тел.
 024/4780-028
 063/888-9063

ЛИЦЕНЦА
 5 година
 ( од 29.07.2016.
 до   29.07. 2022. године)

Број: 0169

Одрасли и старији/20
 
корисника

ДОМ ЗА НЕГУ СТАРИХ И НЕПОКРЕТНИХ ЛИЦА “АНАСТАЗИЈА“
 Суботица, 
ул. Целовечка број 30

Соња Вукас
 Тел.
 024/527-031
 024/571-293

ЛИЦЕНЦА
 5 година (од 06.09.2016. до 06.09.2022. године)

Број: 0188

Одрасли и старији/ 26
 корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                    

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ „SUNSET 2018“ Суботица, ул. Симе Шолаје бр. 3                                                              е-mail: ana.arancic@mts.rs     sunset2018doo@gmail.com

Хајналка Бодор 063/819-5218

024/577-502

ЛИЦЕНЦА на 5 година                      (од 05.10.2020. – 05.10.2025. године)

Број: 0596
 

Одрасли и старији/ 9
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ “ТРЕСАВА 1“                                                                                                           Суботица,  ул.Београдски пут  број 156

e-mail:gbradic66@gmail.com

Горан Брадић

Тел.

024/566-795  

063/776-5050

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 24.07.2019. до 24.07.2024. године)

Број: 0503

Одрасли и старији/ 30
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

 “SWEET HOME“

 Суботица, ул. Јосипа Еугена Томића бр. 9

 e-mail: cecilia.aranyos@gmail.com

Aleksander Kovacs Kaka

 Тел.

 024/547-863

 069/2706-093

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 19.11.2018.

 до 19.11.2023. године)

Број: 0449

Одрасли и старији/ 30
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

 “БОГДАНОВИЋ“

 Суботицa,     ул. Ловћенска бр.7

 e-mail:     sorella24@mts.rs

Радомир Богдановић

 

 Тел.

 063/8196-174

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 09.11.2018.

 до 09.11.2023. године)

Број: 0447

Одрасли и старији/ 18
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ Д

ОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ  “ЖИВЕТИ СТО ГОДИНА“

 Суботица, ул. Банијска бр. 48А

 e-mail: zivetistogodina@gmail.com

Срђан Зелић 060/0680670

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 08.06.2018. до 08.06.2023. године)

Број: 0398

Одрасли и старији/ 30
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ 

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ДОМ ЗА СТАРЕ “ДОЛИНА СУНЦА“

 Суботица,     ул. Пачирски пут бр.101

 e-mail: sorella24@mts.rs

Тихана Богдановић

  Тел.

 024/4566-258

 062/8212-901

ЛИЦЕНЦА

 на 6 година

 (од 08.06.2018. до 08.06.2024. године)

Број: 0397

Одрасли и старији/ 22
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ 

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ДОМ ЗА СТАРЕ “МАКСИМОВИЋ“ Суботица,

 ул. Радноти Миклоша бр.42

 e-mail: maksimovic.su@gmail.com

Јован Максимовић

 063/8009315

 024/545-620

 024/547-607

ЛИЦЕНЦА

 на 6 година

 (од 10.04.2018. до 10.04.2024. године)

Број: 0373

Одрасли и старији/ 51
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА  “НАША ОАЗА“

 Суботица, ул. Бајски пут бр.43

 e-mail: nasaoazadoo@gmail.com

Наташа Грујичић

   Тел.

 024/516-265

 060/315-5554

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 20.03.2018. до 20.03.2022. године)

Број: 0365

Одрасли и старији/ 14
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

 “ZLATNO DOBA“

 Суботица, ул. Загребачка бр. 13

 e-mail: zlatnodoba024@yahoo.com

Бојан Савић,

 

 Тел.

 024/ 554-428

 064/667-1471

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 ( од 24.05.2017. до 24.05.2022. године)

Број: 0273

Одрасли и старији/ 28
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ  “PUŠIN“

 Суботица, ул. Браће Мајера бр. 31

 e-mail: domzastarepusin@gmail.com

Ненад Месарoвић

 

 024/ 694-174

 060/7626-526

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 ( од 24.05.2017. до 24.05.2022. године)

Број: 0274

Одрасли и старији/ 34
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ    „WARDA 2021“

Суботица, ул. Палмотићева бр. 4а е-mail: sudzud@gmail.com

Суџуд Исмајил                     024/45-33-550                 063/547-389

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 ( од 26.05.2021. до 26.05.2026. године)

Број: 0646

Одрасли и старији/ 20
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ    „KINDOM 2022“

Руђера Бошковића бр. 30                                                          е-mail: adv.msandra@gmail.com

Марија Милодановић 063/7759712
062/258925

ОГРАНИЧЕНА
на 5 година
(од 13.06.2022.
до 13.06.2027. године)

Број: 0756

Одрасли и старији/ 18
корисника

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ ПРИ ПРИ УДРУЖЕЊУ  “CARITAS SUBOTICA“,

 Суботица,

 Ул. Змај Јовина бр. 20

 e-mail: caritas@tippnet.rs

Добаи Иштван,

 Тел.

 

     024/559-139

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 (од 20.02.2015.

 до 20.02.2020. године)

Број: 067

Одрасли и старији

ПОМОЋ У КУЋИ

 ГЕРОНТОЛОШКИ     ЦЕНТАР КИКИНДА

 Служба Помоћи у кући

 Кикинда,

 Ул. генерала Драпшина бр. 99

 e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

Град Кикинда

 

 Тел.

 0230/434-675

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 ( од 22.06.2016.

 до 22.06.2021. године)

Број: 0159

Одрасли и старији

 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Суботица

24000

Шантићева 27

024/548-220

direktor@csrsu.org.rs