Сомбор

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

 

ОПШТИНА СОМБОР

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геронтолошки центар „Сомбор“ Сомбор

25000 Сомбор

Првомајски булевар бб

фах: 025/443-060
 025/440-540

so.gcsombor@neobee.net
 office@gcsombor.org.rs

 www.gcsombor.org.rs

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ) :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                     

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ „CATALEJA“ Сомбор, ул. Огњена Прице бр. 33                                                      

 е-mail: minasupica@hotmail.com

Мина Шупица 069/314-6831

025/510-1092

ЛИЦЕНЦА на 5 година (од 14.09.2020. – 14.09.2025. године)

Број: 0591

Одрасли и старији/20
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                     

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ  “NAJLEPŠE GODINE SGD“Сомбор, ул. Бездански пут бр. 79г                                                      е-mail:najlepsegodinesgd@gmail.com

Љубиша Граховац                     069/744-828  

063/535-752

ЛИЦЕНЦА на 5 година (од 25.11.2021. – 25.11.2026. године)

Број: 0697

Одрасли и старији/22
 
корисника

Услуга лични пратилац детета:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПРИ “MOBILITY MGB“Д.О.О.
 
Сомбор,

 Ул. Златне греде бр. 3

 e-mail: office@mobility.co.rs

Небојша Гладић,
 Тел.
 025/462-620

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 ( од 09.02.2018.

 до 09.02.2023. године)

Број: 0351

Лични пратилац детета

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПРИ СОМБОРСКИ ЕДУКАТИВНИ  ЦЕНТАР
 
Сомбор,

Ул. Стапарски пут  бр. 16 е-mail:soeducentar@yahoo.com

Срђан Влашкалић,
 Тел.
 025/ 444-249

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 ( од 16.07.2020.

 до 16.07.2025. године)

Број: 0582

Лични пратилац детета

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ IMPERIJAL PLUS DOO SOMBOR
 
Сомбор,

Ул. Вујадина Секулића бр. 47 е-mail:imperijal.plus@gmail.com

Драган Шуша,
 
Телефон: 025/300-916

Моб. 063/537-419

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 ( од 07.09.2020.

 до 07.09.2025. године)

Број: 0589

Лични пратилац детета

Услуга персонални асистент:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ “ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СОМБОР“
 
Сомбор,      

 Ул. Светог Саве бр.35а

 e-mail: julijanaso@sbb.rs

Терезија Паштровић 

 Тел.

 060/055-58-60

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 ( од 28.10.2015.

 до 15.01.2020. године)

Број: 0103

Персоналне асистенције особа са инвалидитетом

ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ ПРИ  MOBILITY MGB DOO SOMBOR
 
Сомбор,      

  ул. Златне Греде бр.3

 е-mail: personalnaasistencija@mobility.co.rs

Гладић Небојша 

 

 Тел.

  025/462- 620

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 07.03.2019.

 до 07.03.2024. године)

Број: 0477

Персоналне асистенције особа са инвалидитетом

ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТ ПРИ  ПРИ УДРУЖЕЊУ „ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СОМБОР“
 
Сомбор,      

  ул. Ул. Косовска бр. 2

е-mail: info@cszsombor.org

Јулијана Чаталинац 

 

 Тел.

  064/047-5343

ЛИЦЕНЦА на 6 година (од 03.03.2020. до 03.03.2026.године)

Број: 0565

Персоналне асистенције особа са инвалидитетом

Установе за домски смештај за децу и младе без родитељског старања и младе са сметњама у развоју:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом за децу и омладину „Мирослав-Мика Антић“ Сомбор

25000 Сомбор

Радоја Домановића 98

025/450-744
 025/450-743

so.dete@hotmail.com

www.dommikaantic.org.rs

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ “MOBILITY MGB“ Д.О.О. Сомбор,

 ул. Златне Греде бр. 3

 e-mail:     pomocukuci@mobility.co.rs

Небојша Гладић

 

 Тел.

 025/462-620

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 27.07.2018.

 до 27.07.2023. године)

Број: 0417

Одрасли и старији

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ DOO ZA OBEZBEĐENJE IMOVINE I LICA I PROMET ROBA I USLUGA ANAKONDA SECURITY SOMBOR

 Сомбор,

 Ул. Илије Бирчанина бр.2

 e-mail: anakonda025@mts.rs

Иван Ђукановић

 

 

 Тел.

 025/431-221

 063/ 063/831-3331

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 15.10.2018. до 15.10.2023. године)

Број: 0439

Одрасли и старији


 Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Сомбор

25000

Карађорђева 4

025/484-499
 ф:025/482-499

sombor.csr@minrzs.gov.rs