Сечањ

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА СЕЧАЊ
 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Сечањ

23240

Вожда Карђорђа 71

023/3841 082

centarsecanj@beotel.net
secanj.csr@minrzs.gov.rs