Панчево

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

 

 

 

ОПШТИНА ПАНЧЕВО

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геронтолошки центар
 „Панчево“ Панчево

26000 Панчево

Војвођански булевар 1

013/310-111
 факс: 013/512-946

gc013@mts.rs

www.gcpancevo.rs

Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом за лица ометена у менталном развоју „Срце у Јабуци“
 Јабука, Панчево

26201 Јабука

ЈНА 45

013/2624-007

domsrce@mts.rs

www.srce.org.rs

Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са сензорним тешкоћама:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом слепих “Збрињавање“
 Панчево

26000 Панчево

Баваништански пут 396

013/2310-780
 013/2320-996

domzalicapan@open.telekom.rs

www.domzbrinjavanje.co.rs

Установе за домски смештај за децу и младе без родитељског старања и младе са сметњама у развоју:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом за децу и омладину без родитељског старања„Споменак“ Панчево

26000 Панчево

Кнеза Михајла
 Обреновића 6

013/2311-872
 013/2313-464
 013/2334-106

spomenakpa@mts.rs

www.spomenak.rs

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ) :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ЛИЦА
 “ДОМ РИСТИЋ“
 
Долово,
 Ул. Партизанска бр.28, Панчево
 мејл: hulio@gmail.com

Владимир Ристић,

Тел.
 064/204-89-54

ОГРАНИЧЕНА
 
5 година (од 22.07.2015. до 22.07.2020. године)

Број: 0076

Одрасли и старији/20
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДOM ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

 ''ДОЛИНА СУНЦА''

 Панчево     ул. Јабучки пут бр. 175

 e-mail: gordana.bodlovic.goca@gmail.com

Гордана Бодловић

 

 

 Тел.

 013/415-066

 062/ 861-6615

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 ( од 31.10.2017.

 до 31.10.2022. године)

Број: 0324

Одрасли и старији/36
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ 

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ ''FAMILY GARDEN''

 Панчево,     ул. Железничка станица Предграђе бр.2

 e-mail: domfamilygarden@gmail.com

Зоран Стефанов

  Тел.

 013/378-240

 065/33333 00

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 године

 (од 10.04.2018. до 10.04.2023. године)

Број: 0374

Одрасли и старији/44
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ                                                                             ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ''VILLA SFERA'' Панчево ул. Манасијска бр. 3                                                          е-mail: vonsfera@yahoo.com

Марина Сфера Јовичић                                063/8015-663;

013/361-364

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 09.06.2022.

 до 09.06.2027. године)

Број: 0755

Одрасли и старији/24
 
корисника

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА ТЕЛЕСНИМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДНЕВНИ БОРАВАК

 ПРИ     ДОМУ ЗА ЛИЦА ОМЕТЕНА У МЕНТАЈНОМ РАЗВОЈУ                                     ''СРЦЕ У ЈАБУЦИ''

 Јабука, Ул. ЈНА бр. 45

 e-mail:     domsrce@mts.rs

Град Панчево

 

 

 Тел.

 013/2624 007

 013/2358 018

ОГРАНИЧЕНА

 на 3 година

 (од 18.01.2017.

 до 18.01.2020. године)

Број: 0231

Одрасли 

 /10 корисника

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ     УДРУЖЕЊУ ''НА ПОЛА ПУТА'' Панчево,

 Ул. Др Касапиновића бр. 24 б

 e-mail: contact@napolaputa.org

     e-mail:aleksandra.janic@     napolaputa.org

Зорка Попадић

 

 Тел.

 013/341-960

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

 (од 16.11.2015.

 до 16.11. 2020. године)

Број: 098

Одрасли и старији

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ     ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ''АВЕНДЕСОРА'' ДОО ПАНЧЕВО

 Панчево,

 Ул. Лава Толстоја бр. 6

 e-mail: avendesora.pa@gmail.com

Немања Илин 

 Тел.

 060/7239-408

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

(од 21.07.2020.

 до 21.07.2025. године)

Број: 0583

Одрасли и старији

Услуга становање уз подршку:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ     УДРУЖЕЊУ ''НА ПОЛА ПУТА'' Панчево,

 Ул. Вука Караџића бр. 1 б

 e-mail: contact@napolaputa.org

  

Марина Куриљ 

 Тел.

 013/341-960

ЛИЦЕНЦА

 на 6 година

 (од 25.10.2022.

 до 25.10.2028. године)

Број: 0791

Особе са инвалидитетом/3 стамбене заједнице/12 корисника

 

Услуга прихватилиште:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

Прихватилиште за децу, младе и одрасле жртве насиља у породици, злостављања или занемаривања

 Панчево,

 Милоша Обреновића, бр. 5

 www.sigurnakucapancevo.rs  

 www.sigurnakucapancevo.rs

Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево

 Директор: Зоран Албијанић

 Тел.

 0800 100 113

ЛИЦЕНЦА

 на 6 година

 (од 10.06.2016.

 до 10.06.2021. године)

Број: 0157

Деца, млади и одрасли жртве насиља у породици, злостављања или занемаривања / 15 корисника

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Панчево

26000

Филипа Вишњића 16

Ф:013/319-998
 013/319-966
 013/311-889
 013/319-788
 013/319-843

pancevo.csr@minrzs.gov.rs