Ковачица

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

ОПШТИНА КОВАЧИЦА
 
 Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца )
 :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
“FENIX“

Падина, Трг Ослобођења бр.4
мејл: fenikspadina@gmail.com

Јан Марко, Падина
Тел.
013-669-171
062-821-3303
062-156-2201

ОГРАНИЧЕНА
на 5 година (од 18.02.2014. до 18.02.2019. године)

Број: 0009

Одрасли и старији/
50 корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
АДАМ ПЛУС
КовачицаЈНА бр.105
мејл: adamplus29@gmail.com

Милош Миленковић

Тел.
013/661-852

065/3388558

ОГРАНИЧЕНА
на 5 година  (од 26.11.2018.

до 26.11.2023. године)

Број: 453

Одрасли и старији/
 27 корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
“GOLD STAR“

КовачицаПрвомајска бр.5А
мејл: goldstarkovacica@gmail.com

Оливера Борозан

Тел.

013/660-670

062/156-2201

ОГРАНИЧЕНА

на 5 година

( од 08.08.2017.

до 08.08.2022. године)

Број: 294

Одрасли и старији/
30 корисника

 

Дневни боравак за децу и младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДНЕВНИ БОРАВАК

 ПРИ     ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОВАЧИЦА

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОДРАСЛЕ СА ФИЗИЧКИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Ковачица,

Ул. Чапловичева бр.16

е-mail: kovacica.csr@minrzs.gov.rs

е-mail: dnevniboravakkovacica@gmail.com

Општина Ковачица

Тел.

013/661-041

062/288-660

ОГРАНИЧЕНА

на 5 година

(од 12.09.2018.

до 12.09.2023. године)

Број: 0431

Одрасли /10 корисника

 

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОВАЧИЦА

Ковачица,

Ул.Чапловичова 17

e-mail: kovacica.csr@minrzs.gov.rs

Општина Ковачица

Тел.

013/661-119

ЛИЦЕНЦА

6 година

(од 03.09.2015.

до 03.09.2021. године)

Број: 085

Одрасли и старији

 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Ковачица

26210

Чапловичова 17

013/661-119
013/661-041

csrkov@gmail.com
direktor@csrkovacica.rs