Кикинда

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

 

ОПШТИНА КИКИНДА

 

Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геринтолошки центар „Кикинда“ Кикинда

23300 Кикинда

Генерала Драпшина 99

0230/434-675

kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

www.gckikinda.org.rs

 

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца) :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИЈИХ ЛИЦА
“MISERICORDIA“
Кикинда,
ул. Краља Петра I бр.116
misericordia.doo@gmail.com

Bőviz László,Тел.
0230/503-549;0230/503-552
069/503-5490

ЛИЦЕНЦА
6 година
(од 25.05.202. до 25.05. 2028. године)

Број: 0745

Одрасли и старији/
70 корисника

 

Дневни боравак за децу и младе и одрасле са телесним и интелектуалним тешкоћама :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДНЕВНИ БОРАВАК

ПРИ УДРУЖЕЊУ “ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА“

Кикинда,

Ул. Милоша Великог бр. 56

e-mail: centarsocijalnezastite@ gmail.com

Цецилија Шајбер 

 Тел.

023/021-630 069/5441-007

ОГРАНИЧЕНА

5 година

(од 30.11.2015.

до 30.11.2020. године)

Број: 0104

Деца, млади и одрасли са интелектуалним тешкоћама /20 корисника

 

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

ПРИ ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР КИКИНДА

Служба Помоћи у кући

Кикинда,

Ул. генерала Драпшина бр. 99

e-mail: kikindagc.ust@minrzs.gov.rs

Град Кикинда 

Тел.

0230/434-675 

ОГРАНИЧЕНА

5 година

( од 22.06.2016.

до 22.06.2021. године)

Број: 0159

Одрасли и старији

 

Услуга телефон за жене са искуством насиља:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖЕНЕ СА ИСКУСТВОМ НАСИЉА – Национални СОС телефон

САВЕЗ УДРУЖЕЊА “МРЕЖА СОС ВОЈВОДИНА“

Кикинда,

Трг српских добровољаца бр. 30

e-mail: mreza.sos.vojvodina@gmail.com

Биљана Степанов

Тел.

0800/101-010

0230/437-343

ОГРАНИЧЕНА

на 5 године

(од 19.03.2018.

до 19.03.2023. године)

Број: 0366

 

 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Кикинда

23300

Семлачка 10

0230/21-169
ф:0230/27-374

kikinda.csr@minrzs.gov.rs