Зрењанин

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ

 

 

ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
 
 Установе за домски смештај за одрасле и старије:

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Геронтолошки центар
 Зрењанин

23000
 Зрењанин

Принципова 22-26

023/546-150
 факс:
 023/546-120

geront.zr@beotel.rs

 www.gczrenjanin.org

Домски смештај одраслих и старијих ( Приватни домови којима је издата лиценца ) :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “СТАРЧЕВИЋ“
 
Зрењанин,
 ул. Цара Душана број 54

Јелена Старчевић,
 Тел:
 023/565531
 064/0147740
 063/566893

ЛИЦЕНЦА
 
6 година
 ( од 24.08.2018. до   24.08.2024. године)

Број: 0428

Одрасли и старији/ 43
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “FORTIS VITA“
 Зрењанин
,
 ул. Призренска 9а
 мејл:fortisvitazr@gmail.com

Стефан Лазаревић,
 Тел.
 023/262-389
 064/107- 1814

ОГРАНИЧЕНА
 
5 година
 ( од 09.06.2016.
 до   09.06. 2021. године)

Број: 0156

Одрасли и старији/ 23
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “НЕРА ДОМ“
 Зрењанин,
 
ул. Драгутиновчког одреда број 5

Немања Бероња,
 Тел.
 023/604-799
 023 /535-648

ОГРАНИЧЕНА
 5 година
 ( од 26.08.2016.
 до   26.08. 2021. године)

Број: 0187

Одрасли и старији/ 18
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “
СНЕЖАНА КАПРА-ЈАНКОВ
 Зрењанин
,
 ул. 
Милетићева 51
 мејл:
skjankov13@gmail.com

Милош Ковачев,
 Тел.
 
063/667-201

ОГРАНИЧЕНА
 
5 година
 ( од 
20.09.2017.
 до   20.09.2022. године)

Број: 0306

Одрасли и старији/ 25
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “
СТАРО ЗАБАВИШТЕ
 
Меленци,
 ул. 
Браће Барнић 45
 мејл:zivanamarjanski@gmail.com

Живана Марјански,
 Тел.
 
 064/245- 7157

ОГРАНИЧЕНА
 
5 година
 ( од 
27.10.2017.
 до   
27.10. 2022. године)

Број: 0320

Одрасли и старији/ 26
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
 “
НАНИНИ КОНАЦИ
 Зрењанин
,
 ул. 
Лазе Никина 2
 мејл:zivka2407@gmail.com

Живка Хорват,
 Тел.
 
 060/417- 1847

ОГРАНИЧЕНА
 
5 година
 ( од 
23.05.2018.
 до   
23.05. 2023. године)

Број: 0387

Одрасли и старији/ 32
 
корисника

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ“T&S KAPRIŠ“ Зрењанин, ул. Багремова бр. 87                                                          е-mail: ts.kapris@gmail.com

Татјана Каприш                     023/521-431

ЛИЦЕНЦА на 5 година                      (од 22.11.2021. – 22.11.2026. године)

Број: 0695

Одрасли и старији/ 29
 
корисника

ДОМСКИ СМЕШТАЈ

 ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ

 “FORTIS VITA 2“

 Зрењанин,     ул. Чарнојевићева 71

 e-mail:fortisvitazr@gmail.com

Стефана Лазаревића,

 

 Тел.

 023/262-389

 064/107-1814

ОГРАНИЧЕНА

 5 година

(од 21.01.2022. до 21.01.2027. године)

Број: 711

Одрасли и старији/65

 корисника

Услуга помоћ у кући:

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

 ПРИ ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ ЗРЕЊАНИН

 Зрењанин,

 Ул.Принципова бр.22-26

 e-mejl: gerontzr@beotel.net

Град Зрењанин

 

 Тел.

 023/546-150

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

 (од 21.12.2018.

 до 21.12.2023. године)

Број: 0461

Одрасли и старији

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Зрењанин

23000

Народног Фронта 2

023/534-148
 023/563-276
 023/535-446
 ф: 023/535-447

zrenjanin.csr@minrzs.gov.rs