Бачка Топола

Нови Сад КАЊИЖА НОВИ КНЕЖЕВАЦ СУБОТИЦА СОМБОР БАЧКА ТОПОЛА СЕНТА ЧОКА КИКИНДА АДА МАЛИ ИЂОШ БЕЧЕЈ НОВИ БЕЧЕЈ ЖИТИШТЕ АПАТИН КУЛА СРБОБРАН ОЏАЦИ БАЧКА ПАЛАНКА ВРБАС БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ТЕМЕРИН ЖАБАЉ ЗРЕЊАНИН СЕЧАЊ ПЛАНДИШТЕ ТИТЕЛ БЕОЧИН СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ КОВАЧИЦА АЛИБУНАР ВРШАЦ ШИД СРЕМСКА МИТРОВИЦА ИРИГ ИНЂИЈА РУМА СТАРА ПАЗОВА ОПОВО ПЕЋИНЦИ ПАНЧЕВО КОВИН БЕЛА ЦРКВА НОВА ЦРЊА БАЧ


 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
 
 Установе за домски смештај за одрасла и старија лица са менталним и интелектуалним тешкоћама :

Назив:

Место:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

сајт:

Дом за лица ометена у менталном развоју „Оtthon“ Стара Моравица, Бачка Топола

24340 Стара Моравица

Напредак 12

024/741-005
 024/741-018

otthon@stcable.net

www.otthon.org.rs

 


 ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ И ОДРАСЛЕ СА ТЕЛЕСНИМ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА
 :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ДНЕВНИ БОРАВАК

 ПРИ     ХУМАНИТАРНОМ ДРУШТВУ      “BETHESDA“

 Бачка Топола,

 Ул. Сенћански Пут бр.16/А

 е-mail:     cipor@stcable.net

Cipó Rózsa

 

 Тел.

 024/ 712- 964

 024 /716- 005

ЛИЦЕНЦА

 6 година

 ( од 03.02.2017.

 до 03.02.2023. године)

Број: 0238

Одрасли 

 /10 корисника

ПОМОЋ У КУЋИ :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ПОМОЋ У КУЋИ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

 Бачка Топола,

 Ул. Петефи бригаде бр.20

 e-mail: backatopola.csr@minrzs.gov.rs    

Јасмина Зимоњић                                          Тел:                                                                                                      024/715-810

024/715-398

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

(од 22.12.2021.                            до 22.12.2026. године)

Број: 705

Одрасли 

 и старији

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА :

Назив:

Оснивач:

Лиценца:

Број лиценце:

Капацитет организације:

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА ПРИ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЧКА ТОПОЛА

 Бачка Топола,

 Ул. Петефи бригаде бр.20

 e-mail: backatopola.csr@minrzs.gov.rs    

Јасмина Зимоњић                                          Тел:                                                                                                      024/715-810

024/715-398

ОГРАНИЧЕНА

 на 5 година

(од 24.12.2021.                            до 24.12.2026. године)

Број: 706

Деца са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју

 

Центри за социјални рад на територији АП Војводине:

Место:

Поштански број:

Адреса:

Телефон:

е-маил:

Бачка Топола

24300

Петефи бригадe 20

024/715-810
 024/715-461
 024/731-434
 ф:024/715-398

csrbt@stcable.net