Лиценцирање у систему социјалне заштите

У току је поступак лиценцирања свих организација социјалне заштите. Лиценца је јавна исправа којом се потврђује да организација социјалне заштите испуњава утврђене услове за пружање конкретних услуга у обалсти социјалне заштите.

Захтеви за издавање лиценци за пружање услуга социјалне заштите организацијама социјалне заштите, подносе се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Одељењу за инспекцијски надзор:

Лиценцирање у систему социјалне заштите