Шематски приказ

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
 
 
ПОДСЕКРЕТАР (1)
положај у првој групи
раднo местo ван унутрашњих јединица
 

 

 

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ

 ПОЛИТИКУ 

 

 

СЕКТОР ЗА БОРАЧКУ И ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ, ЗАШТИТУ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И САРАДЊУ СА ИНВАЛИДСКИМ И СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАРНИМ УДРУЖЕЊИМА

СЕКТОР ЗА

ДЕМОГРАФИЈУ  И БРИГУ О ПОРОДИЦИ

 

 

СЕКТОР ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 

 

1. Помоћник покрајинског секретара положај у другој групи (1)

1. Помоћник покрајинског секретара 

положај у другој групи (1)

1.Помоћник покрајинског секретара

положај у другој групи (1)

1.Помоћник покрајинског секретара 

положај у другој групи (1)

1.радно место – начелник одељења виши саветник (1)

 

 

 

2.радно место за нормативно правне и стручне послове у области  социјалне заштите

самостални саветник (1) 

 

2. радно место за борачку и инвалидску заштиту и заштиту цивилних инвалида рата

саветник (3

 

1.Радно место за управно- надзорне послове у области друштвене бриге о деци

самостални саветник (1)

 

2. радно место за послове из области равноправности полова

саветник (2)

 

2.радно место за материјално – финансијске послове виши саветник (1) 

 

 

 

 

3. радно место  за нормативно правне и управно надзорне послове за социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана

самостални саветник (1)

 

3. радно место за финансијскo-материјалне послове 

саветник (1) 

 

3.Радно место за послове у области демографије 

самостални саветник (1)

 

3.радно место за послове израде и реализације пројеката из области равноправности полова

 саветник (1)

 

 3. радно место  за материјално-финансијске послове 

самостални саветник (1)

 

4.радно место за нормативно правне  и управно надзорне послове за социјалну заштиту и социјалну сигурност грађана

саветник (1)

 

4.радно место за студијско аналитичке послове у области демографије

саветник(2)

 

4.Радно место за послове унапређења положаја Рома

саветник (1)

 

4.радно место  за информатичке послове

саветник (1)

 

 

5. радно место за послове сарадње са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима 

саветник (1)

 

 

5.радно место за послове из области популационе политике и демографије

саветник(1)

 

5. Радно место за послове унапређења положаја Рома

сарадник (1)

5. радно место  за административне  послове

виши референт (1)

 

6. радно место за социјалну заштиту

млађи саветник (1)

 

 

 

6. радно место за послове из области дечијег додатка

саветник(1)

 

 

6.радно место за административне  послове

виши референт (1)

 

 

 

 

ОДСЕК ЗА ПОРОДИЧНО ПРАВНУ ЗАШТИТУ

 

7.радно место – шеф одсека

виши саветник (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. радно место за послове из области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите

самостални саветник (1)

 

 

 

 

 

 

9. радно место  за стручне послове у области правне заштите породице, старатељства и социјалне заштите

саветник (3)

 

 

 

 

 

 

ГРУПА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

10. радно место –руководилац групе

виши саветник (1

 

 

 

 

 

 

 

11. радно место  – инспектор социјалне заштите 

самостални саветник(1

 

 

 

 

 

 

12. радно место – инспектор социјалне заштите

саветник (9

 

 

 

 

 

 

13. радно место – за послове анализе, планирања, извештавања и вођења евиденција

млађи саветник (1)