Сектори

Сектор за социјалну политику 

Сектор за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима 

Сектор за демографију и бригу о породици 

Сектор за равноправност полова и унапређење положаја Рома