Руководиоци

Предраг Вулетић

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова

021/487-4624
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
predrag.vuletic@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођен је 1977. године у Бачкој Паланци, где је завршио основну и средњу школу.
Звање мастер економиста стекао је на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду.
Између 2004. и 2013. године био је директор и главни и одговорни уредник Радио телевизије БАП из Бачке Паланке. Од 2013. до 2014. године био је саветник директора Канцеларије за Косово и Метохију. Од 2014. године је био консултант директора Ураве царине и саветник министра за рад и запошљавање, социјална и борачка питања у Влади Републике Србије.
Члан је Покрета социјалиста.
Ожењен, отац једног детета.

ЂорЂе Тодоров

Заменик покрајинског секретара

021/487-4176
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
djordje.todorov@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођен је 1982. године у Новом Саду.
Звање мастер политиколог стекао је на Факултету политичких наука у Београду.
Радна биографија:
2001 – 2005. Организација сајмова антиквитета и уметничких предмета, Друштво колекционара „Српска Атина“ Нови Сад и агенција „Antiques & hobby” Београд
2006 – 2008. Маркетинг, „Мекс“ – Делта спорт
2008 – 2010. Менаџер потрошачких кредита, „Финдоместик банка“
2011 – 2015. Оснивач и власник приватног предузећа „Биоспектар“ Нови Сад
2015. Стручни сарадник, ЈП Електропривреда Србије
Познавање страног језика: енглески и италијански
Ожењен, отац двоје деце.

Диана Миловић

Подсекретарка покрајинског секретаријата

021/487-4403
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
diana.milovic@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођена 1961. године
Звање професора стекла на Филозофском фактултету Универзитета у Новом Саду.
Радна биографија:
1986. до 1987. Спортски савез Новог Сада, сарадница
1987. до 1991. Југоагент Београд, помоћница директора у Филијали Нови Сад
1991. до 2012. Оснивач и директор Приватног предузећа САНЕX доо Нови Сад
2012. до 2013.  Шефица кабинета Председника Скупштине града Новог Сада
2013. до 2014. Завод за равноправност полова, сарадница
2014. до 2015. Секретаријат за здравство, сарадница
2015. до 2016. Секретаријат за привреду, сарадница
2016. до 2020. Завод за равноправност полова, директорка
Познавање страног језика: Енглески и немачки
Чланица је Покрета социјалиста.
Мајка је двоје деце.

 

Милош Урошевић

Помоћник покрајинског секретара за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима
021/487-4569
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
milos.urosevic@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођен је 1960. године.
Звање  професор социологије стекао је на Филозофском факултету у Новом Саду.
Радна биографија:
1987. Новинар у Дневнику
1988.-2002. Референт народне одбране у средњој саобраћајној школи, професор марксизма, општенародне одбране, филозофије, логике, социологије и грађанског васпитања у новосадским школама: Грађевинској, Саобраћајној, Уметничкој, Електротехничкој и Гимназији „Јован Јовановић Змај“.
2002.-2004. У Покрајинском секретаријату за образованје и културу, руководилац сектора за средње образованје и ученички стандард
2004.-2006. Руководилац групе за развој образовања
2006.-2007. Саветник за високо образовање
2007. Директор ЕТШ „Михајло Пупин“ у Новом Саду
2007.-2020. Покрајински просветни инспектор за предшколско, основно и средње образовање
Активности у претходном периоду:
-Одборник у два мандата у СО Ириг
-Члан општинског већа у Иригу
-Председник Савета СО Ириг за образовање, науку, спорт и културу
Познавање страног језика: руски и енглески
Отац двоје деце.

Снежана Шиђански

Помоћник покрајинског секретара за социјалну политику

021/487-4017
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
snezana.sidjanski@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођена је 1991. године.
Звање мастер економиста стекла је на Економском факултету у Суботици, Универзитет у Новом Саду.
Радна биографија:
-2017 – 2018 Стручни сарадник за финансије, стручна пракса ЈКП „Пут“
-2018 – 2019 Сарадник за рачуноводствене послове, ЈП „Електропривреда Србије“
-2019 – 2021 Стручни сарадник за финансијске и пореске послове, ЈП „Електропривреда Србије“
-2021 – 2023 Стручни сарадник за финансијске и пореске послове, ЈП „Електродистрибуција Србије“
Додатне квалификације: 
Специјалистички програм „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“
Познавање страног језика: енглески

Станислава Малић-Гостовић

Помоћник покрајинског секретара за демографију и бригу о породици

021/487-4707
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
stanislava.malic@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођена је 1980. године.
Звање дипломирани политиколог за међународне послове стекла је на Факултету политичких наука, Универзитет у Београду.
Радна биографија:
-2004 – 2007 Асистент на пројектима и демонстратор „Београдске отворене школе“ Београд
-2008 – 2013 Стручни сарадник  на пројектима „Европског дома Вуковар“, Вуковар, Р. Хрватска
-2013 – 2020 Општинска управа Општине Бачка Паланка; обављала стручне послове у Служби за послове органа општине, а затим послове руководиоца Одељења за скупштинске и извршне послове
-2020 – 2023 Директор Покрајинског завода за равноправност полова, Нови Сад
Познавање страног језика: енглески
Удата, двоје деце.

Ђенђи Селеши

в.д. помоћница покрајинског секретара за равноправност полова и унапређење положаја Рома

021/487-4916
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
 djendji.selesi@vojvodina.gov.rs
https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Рођена је 1964. године.
Звање Магистар економских наука стекла је на Универзитету Сингидунум, Департман за постдипломске студије и међународну сарадњу, Београд.
Радна биографија:
-1989 – 1991 запослена у грађевинској фирми Интеграл – Суботица – радила на пројектима везаним за статику и радила у АОП-у на изради књиговодствених софтвера
-1991 – 1992 оснивач, уредница и власница приватних маркетиншко – рекламних новина Суботички огласи
-1992 – 1993 запослена у грађевинској фирми Стандард сервис- Суботица
-1993 – 2006 запослена у средњој Грађевинској и графичкој школи – Суботица – професорица стручних предмета из грађевинарства, графичарства, математике, информатике, економије
-2006 – 2016 посланица на сталном раду у Скупштини АПВ (три мандата)
-2016 – 2022 запослена у средњој Политехничкој школи – Суботица – професорица стручних предмета из грађевинарства, графичарства, информатике, економије, предузетништва
-2022 помоћница покрајинског секретара за равноправност полова и унапређење положаја Рома
Додатне квалификације:
-Од 2002 године активна учесница на едукацијама и семинарима из области родне равноправности (радила и одбранила магистарску тезу на тему “(Само)запошљавање жена у транзиционом периоду на примеру АПВ“ – глобализација, економска транзиција, економско оснаживање жена, женско предузетништво 
-Организовала низ едукација и активности на тему РР (родна равноправност, маркетинг менаџмент, глобализација, економска транзиција, предузетништво – значај женског предузетништва)
-Активна сарадница и учесница организованих конференција на тему „Резолуција Савета безбедности 1325, Женско лице мира и безбедности, Положај жена и деце у избегличкој кризи, Положај Ромкиња – предузетница, Војводино – Суботицо – Деца ти се рађала – промоција популационих пронаталитетних мера “
-Од 2008 – 2016 чланица тима за економско оснаживање жена на селу при надлежном покрајинском секретаријату
Удата, две ћерке.