Year
2017

Клуб за сунчану јесен живота

Сомбор, 21.03.2017.: Својевремено од стручне архитектонске и урбанистичке струке проглашаван је моделом како се не требају осмишљавати нови делови урбаних средина, захваљујући овдашњем […]