Јавно слушање у Народној скупштини Републике Србије

Београд  13.10.2016. – Помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Тамара Мохачи као једна од уводничара на јавном слушању у Народној скупштини Републике Србије на тему: „Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији  2016-2025“ у организацији Савета за регионалну сарадњу и Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова, у свом обраћању између осталог је посебно нагласила активности које спроводи Покрајинска влада и Секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, да Сектор за унапређење положаја Рома прати имплементацију и примену стратегије за интеграцију Рома и реализацију Акционих планова на територији Покрајине за остваривање стратегије, али и за укупан интеграциони капацитет изузетно је важно на који начин друштво и институције реагују на афирмативне мере којима се Ромима и Ромкињама пружа подршка да превазиђу препреке у вези са приступом правима. У основи јавних политика којима се то постиже су посебене афирмативне мере којима држава обезбеђује праведнији положај Рома и Ромкиња у друштвеној утакмици. Осмишљавање и спровођење афирмативних мера у вези са инклузијом Рома и Ромкиња захтева развијање капацитета у јавној управи за управљање инклузивним политикама. Потребно је јачати капацитете јавне управе у Републици Србији за спровођење инклузивних јавних политика.