Финансирани пројекти за унапређење социјалне заштите

Нови Сад, 03. јули – У великој сали Скупштине Аутономне покрајине Војводине додељени су уговори за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АП Војводини. Уговори су додељени установама социјалне заштите и удружењима грађана за реализацију програма, мера и активности које ће допринети унапређењу система социјалне заштите. Кроз реализацију ових програма циљ је да се подстичу и развијају нове и унапређују постојеће услуге социјалне заштите.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић је нагласио да је 2017. година проглашена годином социјалне заштите. У циљу унапређења целокупног система и добробити корисника за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у 2017. години планирано је и овим конкурсом додељено 56.000.000,00 динара од чега је 45.000.000,00 намењено установама социјалне заштите, а 11.000.000,00 удружењима грађана  – пружаоцима услуга. У односу на на 2016. годину то је за 86% више средстава .

„На овај конкурс стигло је 108 захтева установа социјалне заштите, док су удружења грађана конкурисала са 186 пројеката. Одобрено је 71 пројекат за установе и 48 пројеката удружења грађана.“ рекао је Предраг Вулетић.

Током ове године кроз конкурсе Покрајинскогсекретаријата биће одељено 102.000.000,00 динара. Тренутно је актуелан конкурс  за удружења грађана у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и популационе политике, путем којег ће бити додељено 16.000.000,00 динара.