Учешће Покрајинског секретаријата на конференцији Дискриминација Рома и Ромкиња

Помоћница покрајинског секретара за социјалну политку, демографију и равноправност полова Тамара Мохачи учествовала је на конференцији „Дискриминација Рома и Ромкиња“,у организацији Поверенице за заштиту равноправности .

„Покрајинска влада преко сектора за унапређење положаја Рома у оквиру  Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова чини све што је њеној надлежности како би се положај Рома побољшао, пре свега кроз послове који се односе на имплементацију и примену стратегија за њихову интеграцију на територији Војводине.

Реализацијом акционих планова, кроз различите пројекате за интеграцију Рома, а у координацији са ромским саветима у Војводини, али и са државним одговарајућим органима и организацијама циљ нам је да обезбедимо пуно поштовање људских права Рома а које им Устав гарантује.

Овакве конференције, размена информација, сагледавање положаја Рома на нивоу Републике Србије а посебно добијање информација у вези са мерама које се у Републици Србији предузимају,од велике су помоћи и нама у Покрајинској влади како би смо у наредном периоду помогли најдискриминисанијој популацији, а то јесу Роми.

И наредном периоду цемо наставити сарадњу са владиним али и са невладиним организацијама у области интеграције Рома и унапређењем њиховог положаја у Покрајини“ изјавила је Тамара Мохачи на Конференцији