Установама социјалне заштите у Војводини 60 милиона динара

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је уговоре о додели средстава установама за смештај корисника чији је оснивач Покрајинска влада.

На територији Аутономне покрајине Војводине постоји 27 установа за смештај корисника и то: домови за децу и омладину ометену у развоју, домови за одрасла инвалидна лица, домови за смештај лица ометених у менталном развоју и душевно оболелих лица и геронтолошки центри – домови за старе.

Установе социјалне заштите за смештај корисника налазе се у поступку трансформације и лиценцирања, како би се поставили стандарди и подигао квалитет услуга у социјалној заштити. Све установе на територији АП Војводине које су имале ту обавезу, у законском року су поднеле захтеве за лиценцирање, док један део установа, и то за смештај деце и лица ометених у менталном развоју, очекује трансформацију.

Потписаним уговорима установама социјалне заштите за смештај корисника биће пренето укупно 60 милиона динара, а у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања овим установама додељено је још 140 милиона. „За 200 дана Покрајинске владе, обезбеђено је, симболично, 200 милиона за установе социјалне заштите“, истакао је покрајински секретар.

Секретар Вулетић је рекао и да је овим средствима испуњен и један од циљева који су договорени на заједничкој седници републичке и покрајинске владе. Он је подсетио да Покрајински секретаријат има пуну подршку председника Покрајинске владе Игора Мировића и свих чланова Владе, истакао да је резултат те подршке и буџет за 2017. годину, који је за 40% већи од планираног буџета за 2016. и нагласио да је посебно важно повећање од 100% за унапређење социјалне заштите на територији АП Војводине. „Следеће године, коју обележавамо као годину социјалне заштите, у сарадњи са ресорним Министарством радићемо на отвореним облицима заштите и на услугама у заједници које су важне за доступност, али и квалитет услуга које се пружају.“

Средствима која ће бити пренета установама унапредиће се систем дојаве пожара, реконструисати објекти, обновити инсталације, а део средстава биће употребљен за опремање објеката и увођење информационих технологија.