Уручени уговори удружењима грађана у области социјалне заштите

Нови Сад, 15. јун – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре у вредности од 16 милиона динара намењених удружењима грађана која пројекте реализују у областима: социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите и друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике

Обраћајући се присутним представницима удружења грађана покрајински секретар Предраг Вулетић је подсетио на обећање дато крајем 2017. године, да ће ова 2018. година бити година улагања у социјалну заштиту. 

Предраг Вулетић је подсетио да је први конкурс секреатријата завршен средином априла и био је намењен унапређењу социјалне заштите,  тада је установама социјалне заштите и удружењима грађана додељено  65.000.000,00 динара (54.000.000,00 установама и 11.000.000,00 удружењима грађана).

„Када кажемо социјална политика или социјална заштита најчешћа асоцијација је сарадња са центрима за социјални рад и установама за смештај корисника и то јесте важно, међутим за нас у Покрајинском секретаријату је важно да допремо до сваког коме је помоћ неопходна и зато развијамо сарадњу са невладиним сектором, односно удружењима грађана“, рекао је покрајински секретар и истакао да ће данас бити додељено 89 уговора удружењима грађана.

Према речима покрајинског секретара до краја године Покрајински секретаријат ће наставити сарадњу са невладиним сектором и расписати конкурсе намењене удружењима грађана и за остале области којима се бави: области равноправности полова у износу од 5.000.000,00 динара и области унапређења положаја Рома и Ромкиња у износу од 4.000.000,00 динара

Реализацијом свих ових конкурса удружењима грађана ће у 2018. години бити додељено 36.000.000,00 динара,а поред ових средстава сарадњу са локалним самоуправама и рад на побољшању положаја Рома и Ромкиња реализујемо кроз тренутно актуелне конкурсе: суфинансирање израде локалних акционих планова за унапређење положаја Рома и реализацију локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања 3.000.000,00 и за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања 1.200.000,00

На крају обраћања покрајински секретар је изразио наду да ће на следећој седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине бити усвојен ребаланс буџета којим би, како је планирано, буџет покрајинског секретаријата био знатно већи, а та средства би, по речима Предрага Вулетића, била усмерена управо у унапређење социјалне заштите.