Уручени уговори за економско оснаживање избеглих, прогнаних и расељених лица

У организацији Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима завршен  је пројекат помоћи доходовних активности за економско оснаживање избегличких и   расељеничких породица у 2017. Години

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправност полова доделио је  двадесет осам уговора за куповину   пакета  у  виду  опреме  и алата  за  различите предузетничке делатности у области пољопривреде, занатства, услуга, производње и др. Овим видом помоћи током 2017. Године збринуо је осамдесет две (82) породице. Због изузетног интересовања, након ребаланса буџета још 28 породица је добило средства.

Уговоре су корисницима уручили директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима Душко Ћутило и покрајински секретар Предраг Вулетић.

Директро Фонда Душко Ћутило је истакао добру сарадњу Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима са Покрајинском владом и ресорним секретаријатом, као и разумевање за потребе које Фонд има у циљу доступности својих програма.“

Покрајински секретар Предраг Вулетић је рекао да је првобитни буџет Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима био 60 милиона динара, да би, ослушкујући потребе и захтеве, након ребаланса буџета Фонду усмерено још 11.600.000,00 за реализацију програма.

„Циљ нам је да обезбедимо средства у буџету и достигнемо крајњи циљ – потпуну интеграцију избеглих, прогнаних и расељених лица у друштво.“, истакао је Предраг Вулетић.

Уговори који су данас уручени примиле су породице из 16 војвођанских општина.

Кроз програме Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима ове године кроз различите програме оснажено је око 300 породица. До краја 2017. Године очекује се  реализација још једног програма: исплата једнократне новчана помоћи ученицима средњих школа из избегличких и расељеничких породица. Реч је о једнократној накнади у износу од 40000 динара коју ће добити 100 ученика.