Унапређење сарадње у борачко-инвалидској сарадњи

У згради Скупштине Ап Војводине, у циљу успостављања сарадње и боље комуникације, одржан је радни састанак представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Састанку су присуствовали помоћник министрa у области борачко-инвалидске заштите Милан Поповић са сарадницима, подсекретар Покрајинског секретаријата Палимир Тот и помоћник покрајинског секретара за борачко-инвалидску заштиту Жељко Лаиновић са сарадницима.

На састанку су договорени облици сарадње, као и начин превазилажења проблема који постоје у овој области и то: уједначавање праксе у раду лекарских комисија, решавање захтева у складу са постојећом регулативом, утврђивање тачног броја корисника и ревизија постојећих корисника, у циљу усклађивања рада између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и локалних самоуправа.

У циљу унапређења сарадње у наредном периоду одржаваће се заједнички састанци ресорног Министарства и Секретаријата и едукације општинских управа и организација из области борачко-инвалидске заштите у поступању у овој области.