Седница Покрајинског савета за интеграцију Рома

Покрајински савет за интеграцију Рома одржао је своју прву седницу у новом сазиву, а почетку седнице присуствовао је и председник Покрајинске владе, Игор Мировић. Седници покрајинског Савета за интеграције присуствовали су и Јелена Јовановић, посланица у Скупштини АП Војводине, Тамара Мохачи, помоћница у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Душан Радул, директор Канцеларије за инклузију Рома.

На седници Савета разматрана су питања примене афирмативних мера приликом уписа у средње школе и факултете, увођења ромског језика са елементима националне културе као изборног предмета у основним школама на територији АП Војводине и укључивања ромских ученика у аплицирање за стипендије и студентске домове. На седници су предложене мере за решавање и превазилажење тешкоћа у овим областима.