Сарадња борачких удружења и Покрајинског секретаријата

Нови Сад – Помоћник покрајинског секретара за борачку и инвалидску заштиту, заштит цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима мр Жељко Лаиновић примио је представнике Удружења ваздухопловаца Војводине из Новог Сада, Славољуба Михаиловића, Слободанку Лукић, Милана Ковача и Вукелић Милана. Представници Удружења су помоћника покрајинског секретара упознали са радом свог Удружења и тешкоћама које имају у остваривању програмских циљева. На састанку су утврђене смернице за даљу сарадњу Удружења ваздухопловаца Војводине и Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, са посебним освртом на финансирање Удружења, у скалду са постојећим законским решењима.