Реформа установа за децу

Ветреник, 03.јун – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин обишли су Дом за децу и омладину Ветерник.

 Дом Ветерник је у поступку трансформације установе, што подразумева измештање деце и особа млађих од 18 година. Након завршеног поступка трaнсформације Дом Ветерник ће бити намењен искључиво одраслим корисницима, чији ће се број такође смањивати.

„Дом у Ветернику је важна, угледна и стара институција у којој су били на истом месту и деца и одрасли корисници. Ми сматрамо да то није у најбољем интересу деце и зато смо покренули читаву акцију како бисмо обезбедили да у Ветернику не буде више малолетних корисника“, објаснио је министар Александар Вулин.

Према његовим речима, у дому је тренутно 31 малолетни корисник, а очекује се да ће до краја године сваком од њих моћи да се нађе одговарајући смештај.

Део корисника биће враћен у биолошку породицу, што је најидеалније решење, али најчешће тешко оствариво. Део корисника биће у хранитељским породицама, док ће најфункционалнији бити обухваћени становањем уз подршку или становањем у малим домским заједницама.
План трансформације тј. измештања корисника направљен је у сарадњи запослених  у Дому, Покрајиснком секретраријату и ресорном Министарству уважавајући потребе и функционалност корисника.