Размена искустава о насиљу над женама током кампање „16 дана активизма против насиља над женама“

Београд, Нови Сад –  Помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова присуствовала је обележавању почетка међународне кампање „16 дана активизма против насиља над женама“ у организацији Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије. На догађају су представници владиних институција, међународних организација и тела ЕУ подсетили да је живот без насиља основно људско право, али и указали на поражавајући податак да је насиље над женама и девојчицама најчешћи вид кршења људских права у Европи, као и на то да је Србији у последњих десет година 327 жена убијено у породично-партнерском контексту. У оквиру обележавања кампање „16 дана активизма“ најављено је постављање великог наранџастог телефона у центру Београда који ће непрестано звонити и позивати на реаговање против насиља.

Кампањи против насиља над женама придружили су се и Заштитник грађана Републике Србије, Одбор за људска и мањинска права  и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије и ОЕБС. На конференцији „Свеобухватни приступ борби против насиља над женама“ учествовале су помоћнице покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Светлана Селаковић и Тамара Мохачи. Циљ конференције био је да актери из владиног и невладиног сектора размотре досадашње резултате и изазове у надзору и извештавању о насиљу према женама, прикупљању података и вођењу евиденције и сарадњи и координацији у борби против насиља према женама. На конференцији је истакнуто да се мора повећати одговорност надлежних институција за пружање заштите и континуиране подршке жртвама насиља у породици, те да је превенција од кључног значаја за промену ставова и унапређење ситуације у будућности. Такође је истакнута неопходност обезбеђивања адекватних капацитета у оквиру надлежних институција, те да у средиштву свих интервенција морају бити потребе и добробит жртве насиља.

Кампања поводо „16 дана активизма против насиља над женама“ коју организује организује Завод за равноправност полова у 7 градова и општина у АП Војводини иницијалну конференцију имала је у Новом Саду. На њој су подршку активностима Покрајинског завода за равноправност полова дали запослени у Покрајинском секретаријату. Помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Светлана Селаковић представиле је мере које Покрајински секретаријат спроводи у оквиру покрајинског Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима. Посебно је истакла обуке за запослене у надлежним институцијама, активности чији је циљ јачање мултисекторске сарадње, као и програм за економско оснаживање жена са искуством насиља у АП Војводини. Нагласила је да ће се кроз активности Покрајинског секретаријата у наредном периоду већа пажња посветити бољој заштити и подршци жена из посебно маргинализованих група, посебно жена са села, жена са инвалидитетом и Ромкиња.