Секретар Вулетић у Центру за породични смештај и усвојења Нови Сад

Сремска Каменица, 26. септембар –  Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад организовао је презентацију свог досадашњег рада и промоцију Стратешког плана за период 2016-2018. година.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић отворио је скуп посвећен раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. У поздравној речи Предраг Вулетић је присутне подсетио на Уредбу Владе Републике Србије којом јје на територији АП Војводине предвиђено отварање три оваква центра. До данас отворен је само овај, новосадски који ради са недовољним бројем стручних кадрова и без решеног адекватног простора. „Обавеза Покрајинског секретаријата биће да се у наредном периоду испоштује ова Уредба“,рекао је покрајински секретар. Покрајински секретар је директоре центара за социјални рад јужнобачког, сремског и средњебанатског округа позвао на стрпљење до потпуног конституисања центра за  породични смештај и усвојење Нови Сад и преузимања послова који су им поверени.

Презентацији рада присуствовао је и подсекретар Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Патрик Дрид, који је рекао да је подршка младим особама које су у систему социјалне заштите предвиђена у свим областима Акционог плана политике за младе у АП Војводини и да је  Покрајински секретаријат за спорт и омладину отворен и за друге видове сарадње и подршке.