Предраг Вулетић: Тежимо достизању највишег стандарда у сфери социјалне заштите

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас 25 уговора директорима установа социјалне заштите за смештај корисника чији је оснивач Покрајинска влада.

Уговори који су данас додељени намењени су изради пројектно –техничке документације.

Предраг Вулетић је рекао да је Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета за 2017. годину буџет покрајинског секретаријата увећан за 44 милиона динара, те да су та средства усмерена ка установама социјалне заштите.

У претходних годину дана Покрајински секретаријат је определио око 150 милиона динара од чега је за инвестиције у установама, усмерено око 85,5 милиона .
Један од највећих проблема у установама за смештај корисника је израда пројектно-техничке документације, па је одлука Покрајинског секретаријата била да се након ребаланса, средства усмере за те намене.

„Унапређење услова смештаја и услуга, добијање лиценци и задовољство корисника, су циљ којем тежи Покрајинска влада. Кроз реализацију ових уговора и сва досадашња улагања, тежимо достизању највишег стандарда у социјалној заштити“, истакао је Вулетић.

Покрајински секретар је подсетио на речи председника Покрајинске владе Игора Мировића да ће наредна година бити година социјалне заштите и улагања у социјалну заштиту, и изразио наду да ће овим средствима установе спремно дочекати конкурсе у наредном периоду.