Предраг Вулетић обишао Летњу школу Црвеног крста Војводине

Бачка Паланка, 01.август – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић обишао је одмаралиште Црвеног крста „Багремара“ у Бачкој Паланци.

У одмаралишту „Багремара“ налази се 34 деце из социјално угрожених породица, из осам војвођанских општина II, III и IV категорије развијености.

У периоду од 30.јула до 3.августа малишани из Апатина, Бачке Тополе, Жабаља, Куле, Малог Иђоша, Сомбора, Сремске Митровице и Титела поред одмора и забаве пролазе кроз обуку у оквиру Летње школе Црвеног крста.

Црвени крст Војводине кроз своје две активности: одмор и опоравак деце и Летњу школу, ради на мотивацији деце и младих и развијању  хуманизма, толеранције и солидарности, уједно овим боравком ублажавају се  последице сиромаштва у најугроженијим категоријама.

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова је у 2017. години Црвеном крсту Војводине определио 15.000.000,00 динара за реализацију свих програмских активности.

За реализацију овог кампа и кампа који ће се одржати на Вршачком брегу за још 32 деце у 2017. години опредељено је 960.000,00 динара.

Предраг Вулетић присуствовао је радионици пружања прве помоћи.

У разговору са представницима Црвеног крста Војводине, председником Дејаном Укропином, секретарком Лидијом Риц Рихтер и секретаром Црвеног крста Бака Паланка Браниславом Шоботом, покрајински секретар је истакао да ће иницијатива Покрајинског секретаријата бити да се средства за социјалну заштиту повећају за 2018. годину, као и средства намењена Црвеном крсту Војводине.