Подршка пројектима и активностима којима се унапређује сарадња цивилног и јавног сектора у области равноправности полова и унапређења положаја Рома

Нови Сад, 21.новембар – Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић уручио је данас уговоре удружењима грађана која су учествовала на два конкурса Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, конкурсу за унапређење положаја жена и равноправност полова и конкурсу за унапређење положаја Рома на територији АП Војводине.

Покрајински секретар је истакао да је током 2017. године Покрајински секретаријат имао 4 конкурса намењена удружењима грађана. Буџет намењен удружењима грађана у 2017. био је 38.000.000,00 динара што је за 13.000.000,00 (52%) више у односу на затечено стање 2016. године. Кроз ова 4 конкурса обухваћене су све циљне групе и области  којима се Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова бави, социјална заштита и заштита особа са инвалидитетом, пронаталитетна политика, борачко-инвалидске организације, родна равноправност и унапређење положаја Рома,

„Последња два конкурса, због којих смо се данас састали, треба да допринесу унапређењу положаја маргинализиованих група“, истакао је Предраг Вулетић.

Средства која ће бити додељена износе 11.000.000,00 динара, од чега 7.000.000,00 динара за унапређење положаја жена и 4.000.000,00 динара за унапређење положаја Рома.

Додели уговора присуствовала је Јелена Јовановић, посланица у Скупштини АП Војводине, која се истакла значај цивилног сектора у решавању друштвених проблема. „Значај цивилног сектора је препознат у ресорном секретаријату, као и заједничко индентификовање и решавање проблема и унапређење стандарда живота свих социјално угрожених и маргинализованих група“ нагласила је Јелена Јовановић.

Покрајински секретар Предраг Вулетић је замолио присутне представнике удружења грађана да и у наредном периоду буду партнер Покрајинском секретаријату у препознавању и решавању проблема са којима се суочавају дискриминисане и угрожене категорије становништва у Војводини.