Од почетка године у Војводини затворено 8 илегалних домова за старе

Нови Сад, 25. мај – Инспектори социјалне заштите Покрајинксог секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова у оквиру инспекцијског надзора врше проверу испуњености услова за обављање делатности социјалне заштите. Изласком на терен, на основу пријаве о постојању илегалног дома, врши се непосредан увид у обављање наведене делатности. Уколико инспектори социјалне заштите констатују да се пружа услуга домског семштаја старијих лица, без сагласности о испуњености услова, инспектори доносе решење којим се одговорном лицу забрањује рад, налаже информисање корисника и њихових сродника и рок за исељење смештених корисника.

Један од приоритетних циљева инспекцијског надзора у области социјалне заштите у 2018. години је спречавање и сузбијање пружање услуга социјалне заштите од стране нерегистрованих субјеката.

У периоду од јануара до маја 2018. године, инспектори социјалне заштите Покрајинксог секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, поступајући по пријавама физичких и правних лица забранили су пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих лица у 8 објеката – приватних кућа у следећим местома: Суботица, Сремска Митровица, Нови Сланкамен, Мартонош, Зрењанин и Панчево по један објекат и у насељу Мраморак 2 објекта. У наведеним објектима било је смештенио укупно 79 старијих лица.

Инспекција је појачано пратила да ли су испуњене наложене мере, те је на основу контрола поднела пет кривичних пријава и један захтев за покретање прекршајног поступка.

У циљу ефикаснијег сузбијања рада нерегистрованих домова инспекција социјалне заштите сарађује са надлежном пореском и другим инспекцијама.