Одржан скуп ,,Мапа сиромаштва у Србији − налази и импликације по јавну политику“

Београд,  26 октобар  – Помоћница покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова Светлана Селаковић  учествовала је на скупу ,,Мапа сиромаштва у Србији − налази и импликације по јавну политику“, који су организовали Републички завод за статистику, Канцеларија Светске банке у Београду и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва у Републици Србији.

На скупу је указано да је смањење сиромаштва један од кључних приоритета. У оквиру свеобухватних реформи социјалне политике и политике запошљавања, усвојена је и Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2016-2025, а у наредном периоду, биће завршен и Акциони план да би Стратегија могла да се примени. Република Србија  је усвојила и Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у процесу приступања Европској унији (ЕСРП) и да се интензивно ради на изради Акционог плана за Поглавље 19, којим ће се обухватити све што је од кључног значаја за социјалну политику и запошљавање у Србији.
Шеф Канцеларије Светске банке у Србији, Тони Верхеијен, је нагласио да се смањење сиромаштва и поспешивање привредног раста врши идентификацијом и препознавањем оних који су у највећем ризику. Шеф Канцеларије Светске банке је навео да је највећи ризик сиромаштва у југоисточној Србији и појединим деловима Војводине због недостатка инфраструктуре у тим регионима.
На скупу је представљена и публикација ,,Мапа сиромаштва у Србији“, израђена на основу података расположивих из пописа из 2011. године и Анкете о приходима и животном стандарду.