Одржан семинар о кључним демографским изазовима

Београд, 20.02.2017. – помоћница покрајинског секретара задужена за област демографије и равноправности полова Светлана Селаковић, учествовала је на првом од четири семинара на тему демографије и популационе политике. Семинар је организовао Кабинет министра без портфеља задуженог  за демографију и популациону политику у сарадњи са Институтом друштвених наука организује једнодневни семинар на тему демографије и популационе политике.

Семинар је намењен члановима Савета за популациону политику републике Србије, као и свим осталим учесницима у реализацији демографских и популационих мера. Покрајинска влада и Покрајински секретараријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова, који су први у Србији донели стратешки документ у области популационе политике и почела реализацију мера популационе политике учешћем на овом семинару преносе досадашња искуства. Нова сазнања у овим областима Покрајински секретаријат ће у наредном периоду покушати да обједини у предлоге нових популационих мера за територију Аутономне покрајине Војводине.