Одржана Скупштина Савеза организација и Удружења ратних војних инвалида и породица погинулог борца Покрајине Војводине

Другој редовној Скупштини Савеза организација и Удружења ратних војних инвалида  и  породица погинулог борца Покрајине Војводине присуствовао је помоћник покрајинског секретара мр Жељко Лаиновић.

На Скупштини су разматрана питања везана за функционисање и проблемима градских и општинских организација, сарадња са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Покрајинским секретаријатом за социјалну политику, демографију и равноправнсот полова.

Разматрана  су питању права и положаја РВИ и ППБ, школовању и запошљавању  деце РВИ и ППБ, здравствено и бањско-климатско лечење РВИ и ППБ и стамбено збрињавање РВИ и ППБ. На Скупштини су разматрана питања финансирања, писања пројеката и конкурисања

Један од закључака Скупштине је да  Удружења и савези  РВИ,ППБ и бораца  треба да добију статус удружења од државног значаја и да се јасно законом регулише начин финансирања рада удружења.