Одлучно против насиља над женама

Уочи Међународног дана борбе против насиља над женама – 25. новембра, Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Завод за равноправност полова подсећају да је насиље над женама најистрајнији вид кршења људских права.
У АП Војводини у претходној години полицијске управе забележиле су 8.133 захтева за пружање полицијске интервенције ради заштите од насиља у породици, што је за 1035 више у односу на број захтева током 2014. године.Тренд повећања броја пријављених случајева насиља надлежним институцијама говори о већој информисаности жена о могућностима заштите и подршке.
Истраживање о распрострањености насиља у породици у АП Војводини показује да је свака друга жена доживела неки облик психичког насиља, док је 34% њих трпело физичко насиље.

Покрајинским Програмом за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима који важи од 2015. до 2020. године дефинисане су мере које треба да допринесу  повећању нивоа јавне свести о неприхватљивости насиља према женама; унапређивању услуга заштите и подршке за жене жртве насиља; унапређивању система евидентирања…

Помоћница покрајинског секретара Светлана Селаковић истакла је да је током 2016. године Секретаријат спровео је специјализоване едукације за 176 oсоба, (133 жена и 43 мушкараца) запослених у надлежним институцијама у 10 изабраних градова и општина у АП Војводини (центри за социјални рад, полиција, тужилаштво, здравствене установе, школе, судови) и у  10 општина реализовао укупно 40 стручних састанака.

Секретаријат је и ове године, кроз програм економског оснаживања жена са искуством насиља из Војводине, подржао запошљавање 12 жена. Настављена је сарадња са Мрежом СОС Војводина која пружа подршку женама у ситуацији насиља путем јединственог броја 0800 10 10 10.

Активности Покрајинског завод за равноправност полова  биће усмерене на бољу информисаност о проблему насиља над женама и механизмима заштите.

 Завод за равноправност полова ће у периоду од 25. новембра до 5. децембра у 7 градова/општина Војводине спровести локалну кампању НАСИЉЕ ЈЕ ЗЛОчин – ПРИЈАВИ ГА! са циљем информисања жена о начинима заштите од насиља, као и јачања локалних капацитета за пружање адекватније подршке женама које трпе насиље.
Кампања започиње у Новом Саду 25. новембра у Скупштини града и наставља даље према следећем распореду:
Темерин –  28.11.2016.
Врбас – 29.11.2016.
Жабаљ – 30.11.2016.
Бач – 01.12.2016.
Бачки Петровац – 02.12.2016.
Бачка Паланка – 5.12.2016.

Покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић  захвалио се председнику Покрајинске владе Игору Мировићу на подршци у борби против насиља на женама и позиву да се покрајинске институције активно укључе у њу. Предраг Вулетић је позвао све грађане и институције да се информишу о насиљу над жена ма и да га пријаве надлежним институцијама.