Објављен јавни конкурс за финансирање програма удружења грађана

Нови Сад, 21.06.2017 – Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова  за 2017. годину, доделиће средства за финансирање, односно  обезбедиће  недостајући део средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017. години, у укупном износу од 16.000.000,00 динара.

Предмет конкурса јесу финансирање реализације програма, односно обезбеђење недостајућег дела средстава за финансирање програма и програмских активности и неопходних функционалних расхода, које реализују удружења грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2017.години, у укупном износу од 16.000.000,00 динара, од чега:

  • за област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом – 7.000.000,00 динара;
  • за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике – 4.000.000,00 динара;
  • за област борачко-инвалидске заштите – 5.000.000,00 динара.

За више информација кликните на линк : https://www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs/конкурси/социјална-заштита